Tuotantolaitokset, logistiikkakeskukset ja tehdasalueet

Raskasliikenne vaatii kulutustakestäviä ratkaisuja

RASKASLIIKENNE VAATII KULUTUSTAKESTÄVIÄ RATKAISUJA

Tuotantolaitoksissa, logistiikka-alueilla ja tehdasalueilla tiemerkinnät vaativat kulutustakestäviä ratkaisuja ulko- ja sisätiloissa. Suosittelemme aina tilaajalle alustasta riippuen oikean materiaalin ja menetelmän, jotta merkintöjen elinkaari on mahdollisimman pitkä.

Toteuttamiamme suurempia uudiskohteita viime vuosilta ovat olleet mm. Järvenpään Lidlin logistiikkakeskuksen ja sen laajennukset ulko- ja sisäalueiden merkinnät, Postin logistiikkakeskuksen ulkoalueen merkinnät ja Helsinki-Vantaan lentokentän laajennuksen tiemerkinnät. Näiden lisäksi olemme toteuttaneet merkintöjä lukuisissa satamissa, lentokentillä, tehdasalueilla, varastoilla ja logistiikkakeskuksissa.

Ole yhteydessä ja pyydä tarjous kulutustakestävistä ratkaisuista! 

 

JALANKULKUALUEIDEN HUOMIOVÄRI LISÄÄ TURVALLISUUTTA

 Jalankulkualueet pystytään erottamaan muusta liikenteestä korostamalla jalankulkuväylien pohjien huomiovärillä. Näillä ratkaisuilla on olennainen merkitys jalankulkijoiden turvallisuuden parantamisessa.

ULKOALUEIDEN JA SISÄALUEIDEN MERKINNÄT YHDELTÄ TOIMIJALTA

Toteutamme vuosittain useita kymmeniä erikokoisia ulko- ja sisäalueiden merkintöjä tuotantolaitoksiin, logistiikkakeskuksiin ja tehdasalueille .

Kauttamme järjestyvät merkinnät kaikenkokoisille kohteille. Asfalttialueiden merkinnät voidaan toteuttaa upotusmerkintänä eli upottamalla massamerkintä jyrsittyyn uraan. Upotetutuissa merkinnöissä kulutuskestävyys on erinomainen ja urassa oleva massamerkintä on myös hyvin suojassa talvikunnossapidolta. Ajoväylät esimerkitään ja toteutetaan ajettavilla koneilla. Koneilla tehtävissä linjamerkinnöissä säilyy tasalaatu.

Betonipintaisien sisäalueiden merkinnöissä korostuu oikea materiaali ja työmenetelmä, jotta merkinnät kestävät raskaan kulutuksen, trukkiliikenteen ja esimerkiksi kemikaalit. Suosittelemme aina tilaajalle alustasta riippuen oikean materiaalin ja menetelmän, jotta merkintöjen elinkaari on mahdollisimman pitkä. 

Vastaamme aina suunnitelmien mukaisien merkintöjen mitoituksista ja esimerkinnöistä. Meiltä osoitetaan aina työnjohtaja vastaamaan laadusta, vaaditusta aikataulusta ja turvallisuudesta tuotantolaitoksissa, logistiikkakeskuksissa, tehdasalueille, lentokentillä ja satamissa.  

Ole yhteydessä ja pyydä tarjous ulkoalueiden ja sisäalueiden kulutuskestävistä ratkaisuista! 

 

 

Ota yhteyttä

Myyntipalvelu avoinna arkisin klo 7-18